TRÁI EM CHÍN MỌNG MÃNG CẦU (Đọc Thơ Trương Đình Tuấn)

By Lê Thuận Nghĩa


___________________________________________________
Thơ   Truơng Đình Tuấn
Nhạc đệm: Noracat
Đọc Thuận Nghĩa
________________________________________________
Nguồn:
truonghuynh.vnweblogs.com
noracat.vnweblogs.com

More...

Đọc Thơ Comment cho Hoàng Thanh Trang

By Lê Thuận Nghĩa

More...

NGÓN THIÊN THẦN (Thuận Nghĩa Đọc Thơ Bloger)

By Lê Thuận NghĩaCÒN ĐỦ CHỔ NẰM KHÔNG
Thơ :         Bivi
Người đọc: Thuận Nghĩa
Nhạc đệm: Pianis Noracat
______________________________________

    


   
MƯỜI NGÓN CÒN NGUYÊN
Thơ             : Đami
Người đọc :  Thuận Nghĩa
Nhạc đệm : Pianis Noracat
_____________________________
  
Nguồn:
bivi.vnweblogs.com
dami.vnweblogs.com
noracat.vnweblogs.com

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7291' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.196.98.96' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7291','3bbcn5f06eepk06mnef2cv80h3','0','Guest','0','54.196.98.96','2018-08-15 16:16:02','/ac21707/doc-tho-ban-be-mp3/page-2.html')