KHI EM KHÓC

By Lê Thuận Nghĩa

Khi em khóc
Nước mắt lăn thật nhẹ
Sao rơi vào hồn tôi
Nặng thế

More...

Ráo hoảnh

By Lê Thuận Nghĩa

Ơ kìa anh!...trời mưa...
Em dựa vào tôi thiết tha
Còn tôi thật thà:
Trời đã tạnh từ hôm qua.

More...

Sống dối Bờ

By Lê Thuận Nghĩa

Sóng cày lên mặt sông từng luống gió
Và gieo cho đôi bờ một giấc mơ đoàn tụ:
Dưới hạ nguồn không có thác lũ
Sông chỉ có một bờ
Nên chẳng cần bên bồi bên lở...

Sau hôm đó biễn nổi cơn giông tố

More...

Em và Thơ

By Lê Thuận Nghĩa

Em và bài thơ viết dỡ
Rất giống nhau
Vì cả hai đều là nợ
Cứ khất lần
Sẽ trả ở mai sau

More...

Hái Sen

By Lê Thuận Nghĩa

Xuống đầm hái một đóa sen
Mới hay mình đã trắng đen vò nhàu 
Không như sen chiết bùn sâu
Thương nơi lầy lội kết màu thanh tao

More...

Duyên Tu

By Lê Thuận Nghĩa

Có duyên ba kiếp
Ngồi chung một đò
Mới tu hai kiếp
Đành còn bơ vơ

More...

Tạm thời

By Lê Thuận Nghĩa

Có khi rất bình an
Ngủ dưới tán sắc vàng
Giật mình cơm áo gọi
Rỏ chán!

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7291' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.196.13.210' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7291','q7bbdtuan325ltis9k074u63n1','0','Guest','0','54.196.13.210','2018-09-20 23:50:18','/ac13444/ngan-nhu-doi/page-4.html')