Bài Thơ Tình Đọc Cả Đời Chưa Hết

Có một bài thơ tình của Cố Thi sĩ Bùi Giáng bài thơ không được dài lắm nhưng thú thật là tôi đọc đến bây giò vẫn chưa hết được. Bài thơ đã được in trong Tập Rong Rêu Nhà xuất bản Đà nẳng xuất bản năm 1995. Tôi xin trân trọng gửi lên đây để quí vị thử sức mình có "đọc" hết không.
                                                                                               
                                         GỬi EM
                                                           Bùi Giáng
   
                                 Bây giờ em bảo tôi đi
                          Anh ồ vâng ạ anh đi từ từ
                                                                                                                 

Và câu bình luận vang dội một thời trong giới " đứng phố ngồi hè"  của Đồ Gàn:

- Nói thì dễ tôi đố ông đi thoát đấy!

Rain

Son of a gun, this i

Son of a gun, this is so helulpf!

Anisha

I love these aricsle

I love these aricslet. How many words can a wordsmith smith?

nvv

VìBG là em mẹ khác cha

xin lỗi .cùng Cha khác mẹ

nvv

Nói thì dễ tôi đố ông đi thoát đấy!

ĐI
(BÙI GIÁNG)
Đi là đi ở đi đi
Đi là đi biệt trừ khi không về

TẶNG MẸ (BùiGiáng)
Đàn bà dùng để chữa hoang
đẻ thằng Bùi Giáng lang thang suốt đời
Tôi tên là Giáng họ Bùi
Báng giùi Bùi Giáng Bàng Gúi ơi
(VìBG là em mẹ khác cha của cố BS Bùi kiến Tín-bài thơ nầy ô viêt lúc đi lên Đồi khuynh diệp của BS TÍN ở Thủ Đúc

vuthanhhoa

Kính anh Thuận Nghĩa!

Hay quá!Anh chọn và bình một bài thơ rất có duyên! Chúc anh khỏe và vui nhé.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7291' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.196.13.210' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7291','lq0fodmtkkcfdb2acfuuut0nq7','0','Guest','0','54.196.13.210','2018-09-20 23:26:57','/a75667/bai-tho-tinh-doc-ca-doi-chua-het.html')