DÒNG SÔNG NHUỐM HẠ (Thơ)

tao hạ võng đưa ráng chiều gắp lửa
rát vòm trời bỏng xám nếp mây thưa
bàn tay nắng xòe lại ngày dung dị
đếm vết người còn cháy bữa giao mùa
   
còn bước đến phía lở bờ chưa cũ
ngóng bên bồi mắt rạn khoảng chân chim
sông dồn về ôm chân cầu rác đọng
môi sóng hờ dối vỗ ngọn xưa chìm
   
và cứ vỗ cho lời nguyền dụ hị
cho mặt trời dư dả đốm trôi rong
rồi em đến như bao lần đã đến
để ru mê mạn hẫng bám ngược dòng
  
và em nhỉ đám rêu hà lỗ chỗ
sẽ nói gì với đáy nước thời gian
anh chẳng biết và nào đâu muốn biết
cứ ngây mềm đưa tao hạ nồng nàn..
  
11.05.11

TN

 

Lavonn

Oooo, thanks so much

Oooo, thanks so much Eva for not only mentioning one but both my blogs! I’m thrilled that you like them bo02;#8h3t;&) There are a couple of blogs you mention that I haven’t seen before so I will for sure be checking those out. Thanks Eva!

Vũ Quốc Khánh

và em nhỉ đám rêu hà lỗ chỗ
sẽ nói gì với đáy nước thời gian
anh chẳng biết và nào đâu muốn biết
cứ ngây mềm đưa tao hạ nồng nàn..
..........
Dòng sông đã nhuốm hạ vàng
Nắng đầy bãi đã muốn sang ngang chiều
Thời gian nói những lời yêu
Chập vào kéo sợi dây diều lên cao.

Chia sẻ và chúc anh Thuận Nghĩa cùng bài thơ mới.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7291' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.81.150.27' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7291','eq751le57g3e805n344a91g8t3','0','Guest','0','54.81.150.27','2018-09-22 19:40:46','/a297426/dong-song-nhuom-ha-tho/page-2.html')