THỂ TỪ (Thơ tình trong ngoặc kép)

"i hi ơ hơ a ha.."
"à ơi..."
là khúc vĩ ngâm cho những câu hát cuộc đời
  
thể từ ấy
của bản tình ca anh hát về em
là "hả"
đôi khi là "há"
ví dụ: "há"  trong "há miệng mắc quai"
 
10.05.11

TN

 

Karah

I was struck by the

I was struck by the hotnsey of your posting

Bubi

Cadh#iraTlat&e39;s w

Cadh#iraTlat&e39;s what makes it so good! It's fool proof!So you could apply some black eyeshadow over your liner, smudge it out with one of the matte taupe colors over the eyelid and then apply some shimmery color all over the eye! And since it's so neutral you don't really see mistakes :)

Thomas Pham

"khúc vĩ ngâm cho những câu hát cuộc đời" mà bà con thường nghe hiện nay là Oh Ah Yeah Oh Yeah . . .
Nhớ sao khúc À ơi.