THÔNG BÁO BLOGER VI PHẠM NỘI QUI....

Chuyện lạ có thật: Chân dung những kẻ nghiện máy tính

Quản trị trưởng Vnweblogs Nguyên Hùng...he he...

  

Chuyện lạ có thật: Chân dung những kẻ nghiện máy tính

"Nữ Bloger Vnweblogs vi phạm nội qui...."

 

Chuyện lạ có thật: Chân dung những kẻ nghiện máy tính

Cu Vinh với cháu ngoại...

  

Chuyện lạ có thật: Chân dung những kẻ nghiện máy tính

Quyết tử với Vnweblogs

......

Nguyên Hùng

Đính chính

Hì mình dán nhầm cái ảnh của thằng cu con.


TN gọi điện về cho...: "thôi lượn sớm cho trong nước nhé!"

Nguyên Hùng

Thuận Nghĩa

Còn đây là môộ số hình ảnh về thầy lang nhé:


Năm Huế khét tiếng giỏi võ một thời


TN gọi điện về cho...: "thôi bye nhé!"


Thế này mới là toi-lét chứ


Ôi sách dạy khí công!


Và sách dạy mát-xa...

Cái Kiến

Cứ tưởng!... Cười ngất xỉu!

PDT

Ui! Cười vỡ... cái bụng ra rùi!!!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7291' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.225.57.230' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7291','aa4ib4ah4ci3sv8j20khn6m1b2','0','Guest','0','54.225.57.230','2018-08-15 12:11:02','/a292389/thong-bao-bloger-vi-pham-noi-qui/page-5.html')