THÔNG BÁO BLOGER VI PHẠM NỘI QUI....

Chuyện lạ có thật: Chân dung những kẻ nghiện máy tính

Quản trị trưởng Vnweblogs Nguyên Hùng...he he...

  

Chuyện lạ có thật: Chân dung những kẻ nghiện máy tính

"Nữ Bloger Vnweblogs vi phạm nội qui...."

 

Chuyện lạ có thật: Chân dung những kẻ nghiện máy tính

Cu Vinh với cháu ngoại...

  

Chuyện lạ có thật: Chân dung những kẻ nghiện máy tính

Quyết tử với Vnweblogs

......

Gloriana

I can't believe you'

I can't believe you're not playing with mea-ht-t was so helpful.

Marge

Thanks for spending

Thanks for spending time on the computer (wtinirg) so others don't have to.

Deon

Action requires knld

Action requires knldeowge, and now I can act!

Berlynn

I'm so glad I found

I'm so glad I found my sooituln online.

thuannghia

Anh Thach Cau!

góp ýQuản trị mệt bỏ mịa!
Nguyên Hùng khi đi "i..."
Cũng phải làm admin
Còn có thêm chị em
Tranh thủ khi bị mót
Cu Vinh thật sáng suốt
Vừ làm vừa ru em
Quyế tử với Vờ En (Vnw...)
Là chính Ngài Thuận Nghĩa.
Nếu lỡ khi mót "i..."
cũng phải xong comment
Hê...he...e...e...
thachcau | 20/04/2011 20:23
___
Ua chầu chầu không ngờ ngôi nhà hoang lạnh của gã gàn này lại được đón tiếp người đã có công trong công cuộc hồi sinh cho Vnweblog. Hì hì..câu kết của bài Ngũ Ngôn mà bác để lại quá chuẩn...
Cảm ơn bác

thachcau

góp ý

Quản trị mệt bỏ mịa!
Nguyên Hùng khi đi "i..."
Cũng phải làm admin
Còn có thêm chị em
Tranh thủ khi bị mót
Cu Vinh thật sáng suốt
Vừ làm vừa ru em
Quyế tử với Vờ En (Vnw...)
Là chính Ngài Thuận Nghĩa.
Nếu lỡ khi mót "i..."
cũng phải xong comment
Hê...he...e...e...

thuannghia

Re: THÔNG BÁO BLOGER VI PHẠM NỘI QUI....những cái anh trông mắc ...cười quá không nhịn được.
Hihi...
thao | 17/04/2011 10:00
____
Cảm ơn cô giáo Nhà thơ!!!!
Hì hì...

thuannghia

Nguyên Hùng | 17/04/2011 09:24
____
Thằng cu cháu anh à dễ thương như mơ ước...

thuannghia

Cái Kiến

Re: THÔNG BÁO BLOGER VI PHẠM NỘI QUI....Cứ tưởng!... Cười ngất xỉu!
Cái Kiến | 17/04/2011 08:46
___
Có giống leo phải cành cụt leo ra leo vào hay không vậy hì hì...

thuannghia

Chị PDT

Re: THÔNG BÁO BLOGER VI PHẠM NỘI QUI....Ui! Cười vỡ... cái bụng ra rùi!!!
PDT | 17/04/2011 07:10
___
Hì hì....cuối tuần mà Chị!!!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7291' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.196.13.210' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7291','gqa0ubg4gkumtuk7q72tancel1','0','Guest','0','54.196.13.210','2018-09-20 23:29:45','/a292389/thong-bao-bloger-vi-pham-noi-qui/page-4.html')