THÔNG BÁO BLOGER VI PHẠM NỘI QUI....

Chuyện lạ có thật: Chân dung những kẻ nghiện máy tính

Quản trị trưởng Vnweblogs Nguyên Hùng...he he...

  

Chuyện lạ có thật: Chân dung những kẻ nghiện máy tính

"Nữ Bloger Vnweblogs vi phạm nội qui...."

 

Chuyện lạ có thật: Chân dung những kẻ nghiện máy tính

Cu Vinh với cháu ngoại...

  

Chuyện lạ có thật: Chân dung những kẻ nghiện máy tính

Quyết tử với Vnweblogs

......

Jetsin

Well done Well done arclite that. I'll make sure to use it wisely.

Midge

Could you write abou

Could you write about Phscyis so I can pass Science class?

Tambrey

Great article but it

Great article but it didn't have evrtiehyng-I didn't find the kitchen sink!

Gloriana

I can't believe you'

I can't believe you're not playing with mea-ht-t was so helpful.

Marge

Thanks for spending

Thanks for spending time on the computer (wtinirg) so others don't have to.

Deon

Action requires knld

Action requires knldeowge, and now I can act!

Berlynn

I'm so glad I found

I'm so glad I found my sooituln online.

thuannghia

Anh Thach Cau!

góp ýQuản trị mệt bỏ mịa!
Nguyên Hùng khi đi "i..."
Cũng phải làm admin
Còn có thêm chị em
Tranh thủ khi bị mót
Cu Vinh thật sáng suốt
Vừ làm vừa ru em
Quyế tử với Vờ En (Vnw...)
Là chính Ngài Thuận Nghĩa.
Nếu lỡ khi mót "i..."
cũng phải xong comment
Hê...he...e...e...
thachcau | 20/04/2011 20:23
___
Ua chầu chầu không ngờ ngôi nhà hoang lạnh của gã gàn này lại được đón tiếp người đã có công trong công cuộc hồi sinh cho Vnweblog. Hì hì..câu kết của bài Ngũ Ngôn mà bác để lại quá chuẩn...
Cảm ơn bác

thachcau

góp ý

Quản trị mệt bỏ mịa!
Nguyên Hùng khi đi "i..."
Cũng phải làm admin
Còn có thêm chị em
Tranh thủ khi bị mót
Cu Vinh thật sáng suốt
Vừ làm vừa ru em
Quyế tử với Vờ En (Vnw...)
Là chính Ngài Thuận Nghĩa.
Nếu lỡ khi mót "i..."
cũng phải xong comment
Hê...he...e...e...

thuannghia

Re: THÔNG BÁO BLOGER VI PHẠM NỘI QUI....những cái anh trông mắc ...cười quá không nhịn được.
Hihi...
thao | 17/04/2011 10:00
____
Cảm ơn cô giáo Nhà thơ!!!!
Hì hì...