ĐƯƠNG ĐẠI (thơ)

có một lần ta sa trầm vào trong nắng
nắng hồng môi em
có một lần ta ngả vào trong gió
gió bồng tóc em
 
và lần đó
ta trượt gục xuống bên cạnh con người
bầu trời bỗng nhiên đen
  
01.04.11

TN

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7291' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.81.150.27' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7291','goi4dg9e1i4r0na22naune7900','0','Guest','0','54.81.150.27','2018-09-22 20:23:04','/a289262/duong-dai-tho.html')