ĐƯƠNG ĐẠI (thơ)

có một lần ta sa trầm vào trong nắng
nắng hồng môi em
có một lần ta ngả vào trong gió
gió bồng tóc em
 
và lần đó
ta trượt gục xuống bên cạnh con người
bầu trời bỗng nhiên đen
  
01.04.11

TN