BỮA THIẾU TRÀ (THƠ)

cái bữa thiếu trà hơn thiếu em
thế giới đương nhiên hóa cũ mèm
không còn chát lịm không thơm nữa
không hít hà nhấp sướng rêm rêm
 
quá nửa đời người đâu có em
hình như tàm tạm đã quen quen
một bữa thiếu trà sao rỗng thế
chán ngất chán ngây muốn quị liền
  
cái bữa hết trà anh vắng tênh
bao nhiêu tin nhắn thôi để dành
chẳng tê đầu lưỡi không quắn lưỡi
đọc để làm chi thêm quẩn quanh
 
pha tạm cà phê chảy đen ngòm
tí tách từng giọt tối om om
nỏ màu xanh biếc đếch sóng sánh
nhấp chút đầu môi thấy tanh lòm
 
hình như là thế tình cũng thế
quen một bóng hình đâu dễ quên
eo co có mới chân dài mới
cũng khác ngày xưa quả dịu hiền
 
không tách trà mạn thôi ra biển
hứng gió mặn mòi đỡ bâng khuâng
trà đã thay em bao năm chẳn
sóng có thay em được một phần?
 
13.03.11
TN

Char

Thanks for helping m

Thanks for helping me to see things in a dinrefeft light.

Vina

It's a real plareuse

It's a real plareuse to find someone who can think like that