THẾ THÔI (Lục Bát)

Rút cuộc rồi tuyết thế thôi
Ngày đông là của đất trời đen thui
  
Rút cuộc rồi chỉ bùi ngùi
Em là em của trong tôi để tìm

Rút cuộc rồi là lặng thinh
Ngày đi em cũ mùa tìm mới tôi
...
 
09.01.11
TN

thuannghia

NN

Úi chao mà ngùi mà ngọt...
Nguyên Nguyên | 13/01/2011 09:25
__
Ui chao mà ngùi mà ngọt rứa đó là kèo cột là dột là thưa he he he...

Nguyên Nguyên

Rút cuộc rồi là lặng thinh
Ngày đi em cũ mùa tìm mới tôi

Úi chao mà ngùi mà ngọt...

thuannghia

Ngựa!

e: THẾ THÔI (Lục Bát)Rút cuộc là rút cuộc rồi
Rút trăm năm mộng buộc đời đìu hiu
Rút cuộc còn có bây nhiêu
nguyenvannhan | 10/01/2011 23:31
___
Rút cuộc còn có bấy nhiêu
Cho nên phải cứ đưa liều cái chân
he he he

thuannghia

Vui chi mô!

Re: THẾ THÔI (Lục Bát)hehe rút cuộc rồi " tuyết" ứng với Đại tuyết thể chìm trong đất nên thấy " đất trời đen thui". nhưng "rút cuộc" là " tận" đã "tận" thì "phản" nên bói cho Ca được quẻ Phục từ ( Ngày đi em cũ mùa tìm mới tôi) hào sơ cửu. Do vậy Ca đang có cái gì vui đúng không?
keke vui với ca tí
tln | 10/01/2011 22:34
___
Buồn vui chi mô vẫn rứa thôi Dịch cao thủ hè
Vẫn bình an chứ

nguyenvannhan

Rút cuộc là rút cuộc rồi
Rút trăm năm mộng buộc đời đìu hiu
Rút cuộc còn có bây nhiêu

tln

hehe rút cuộc rồi " tuyết" ứng với Đại tuyết thể chìm trong đất nên thấy " đất trời đen thui". nhưng "rút cuộc" là " tận" đã "tận" thì "phản" nên bói cho Ca được quẻ Phục từ ( Ngày đi em cũ mùa tìm mới tôi) hào sơ cửu. Do vậy Ca đang có cái gì vui đúng không?
keke vui với ca tí