GIẤC CUỘI (Thơ)

GIẤC CUỘI
    
Giấc ngủ như đàn vịt trời
Đêm là cánh đồng có cánh
Anh đang lùa đàn vịt trời vào cánh đồng
Và chăn những cơn em
 
07.01.11
TN

Cassie

You've You've imspresed us all with that posting!

Veanna

Hi! Is it OK if I

Hi! Is it OK if I ask something kinda off topic? Im trying to view this page on my new iPad but it wont show up properly, do you have any sonuliots? Should I try and find an update for my software or something? Thanks in advance! Jennine x

thuannghia

NN

Re: GIẤC CUỘI (Thơ)Vịt trời mà phải lùa thì thất bại to rùi nghe anh...hè hè
lâu lâu vào phá đồng chí anh tí té lẹ!
Nguyên Nguyên | 07/01/2011 18:44
__
Nhưng khi lùa được thì đó là một thành công vĩ đại hờ hờ hờ.....

thuannghia

LHP

Gửi anh Thuận NghĩaBạn em gửi lời cảm ơn tới anh!
LHP | 07/01/2011 15:02
___
Tôi không chờ đợi sự cảm ơn mà chờ đợi kết quả của phương pháp. Khi có thông báo sức khỏe của cháu đã được cãi thiện đó là lời cảm ơn mang tới nhiều niềm vui nhất

Nguyên Nguyên

Vịt trời mà phải lùa thì thất bại to rùi nghe anh...hè hè

lâu lâu vào phá đồng chí anh tí té lẹ!

LHP

Gửi anh Thuận Nghĩa

Bạn em gửi lời cảm ơn tới anh!

thuannghia

Bất ngờ!

Cơn em xa tít mù khơi
Cơn anh vật vã vịt trời bay bay
Khoắt khuya ngất ngây ngây ngây
Chính ngọ giấc cuội canh ngày lùa ai?
hoalucbinh | 07/01/2011 14:19
____
Quả thật là đại ca thật sự bất ngờ về lục bát của em đới
Rất thích cách lập tứ của câu này:
Chính ngọ giấc cuội canh ngày lùa ai?
(Anh Ngô Minh có bài mới nói về "Lao Động Thơ" rất thú vị em đã đọc chưa)
Vui nhé

hoalucbinh

Cơn em xa tít mù khơi
Cơn anh vật vã vịt trời bay bay
Khoắt khuya ngất ngây ngây ngây
Chính ngọ giấc cuội canh ngày lùa ai?