BỐ HƯ TẠI CON (thư giãn cuối tuần)
   
Bạn có biết theo tư liệu từ thống kê của UNICEF (do Thanh Chung cung cấp he he he..)
- Có khoảng do 30 % ông bố  hư hỏng vào con đường "trụy lạc" tình dục do con gái đưa lại
- Có khoảng 70% ông bố bà mẹ sa vào con đường "trụy lạc" lướt mạng do con cái đầu độc
- Và có khoảng 50% ông bố sa vào con đường "trụy lạc" ăn nhậu hút sách do con trai xúi dục
he he he...cho nên nói câu tục ngữ xưa trong thời @ cần phải sửa lại "Bố hư tại con"


  
 
   
 
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7291' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.196.13.210' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7291','pilkhdi3j0cuojf6geie7jhfh4','0','Guest','0','54.196.13.210','2018-09-21 00:02:51','/a258443/bo-hu-tai-con-thu-gian-cuoi-tuan.html')