CHUYỆN CỔ TÍCH CỦA NỀN VĂN MINH KHÁC (truyện siêu ngắn)

Một ngày nọ mặt trời không còn mọc nữa
Loài người sống bằng thứ ánh sáng mà họ tự tạo ra bằng ý chí và trí tuệ của họ
Các động vật trên trái đất thay đổi kết cấu đồng tử của mắt cho thích hợp với cuộc sống trong bóng tối
Cây cỏ có lá màu trắng bạc vì chúng không còn quang hợp chất diệp lục từ ánh mặt trời .
.
Một ngày nọ loài người không còn biết cười nữa
Nhật ký thiên văn của một một nền văn minh khác trong giải Thiên Hà ghi lại:
Ngày...tháng..năm..vào đúng.... giờ .... phút có một hành tinh đã tắt.
  
30.03.10
thuận nghĩa

thuannghia

Miệng em mà có nốt ruồi
Mười "lão" thì chết bảy người còn ba (ha ha)
Thanh Chung - Vì ta cần nhau | 31/03/2010 02:57
_________
Vẫn còn ba thằng sống cơ à ba thằng này xui em nhẩy hì hì..

Thanh Chung - Vì ta cần nhau

Nhưng mà hi vọng rằng nụ cười của em không có nốt ruồi không thì trái đất nó đi nhiều mệt lắm
---
Miệng em mà có nốt ruồi
Mười "lão" thì chết bảy người còn ba (ha ha)

thuannghia

Rứa thì ngày mô em cũng gắng cười xòe một nụ cho hành tinh của chúng ta tồn tại anh ạ.
Thanh Chung - Vì ta cần nhau | 30/03/2010 21:59
____
Nhưng mà hi vọng rằng nụ cười của em không có nốt ruồi không thì trái đất nó đi nhiều mệt lắm

thuannghia

Nếu vậy thì CT xin bỏ 2 con mắt đi và thêm cho loài người 2 trái tim...để yêu thương thông cảm với nhau hơn.
Chúc anh và gia đình mãi hạnh phúc.
Cầm Thi | 30/03/2010 20:57
____
Anh thì muốn có 4 cái miệng để cười hì hì....

Thanh Chung - Vì ta cần nhau

Rứa thì ngày mô em cũng gắng cười xòe một nụ cho hành tinh của chúng ta tồn tại anh ạ.

Cầm Thi

Anh Thuận Nghĩa kính mến !

Một ngày nọ mặt trời không còn mọc nữa
Loài người sống bằng thứ ánh sáng mà họ tự tạo ra bằng ý chí và trí tuệ của họ
Các động vật trên trái đất thay đổi kết cấu đồng tử của mắt cho thích hợp với cuộc sống trong bóng tối

Nếu vậy thì CT xin bỏ 2 con mắt đi và thêm cho loài người 2 trái tim...để yêu thương thông cảm với nhau hơn.
Chúc anh và gia đình mãi hạnh phúc.