DỊCH CHUYỂN CÁI ĐÁY CHAI

 

Dịch chuyển cái đáy chai  vào trong định mệnh

Hay dịch chuyển định mệnh vào trong cái đáy chai

Sự khác biệt chỉ  ở hướng chuyển động

Bản chất và mục đích  thì không

Vì lúc nào định mệnh cũng trở thành cái đáy chai

Mà  cái đáy chai chẳng  bao giờ là định mệnh

.

Khi dịch chuyển một nỗi đau vào trong cuộc nhậu

Nỗi đau không vì thế mà méo chuyển thành tròn

Dịch chuyển một ngày buồn

Ngày vui không trở lại.

(Vui buồn Dad cũng đi làm)

.
Và khi dịch chuyển một cụm từ rất khói:

Marlboro Light

Sang một cụm từ rấy cay:

XO.

Thơ không thể vì thế

Mà chuyển từ Nguyễn Trọng Tạo*

Sang Du Tử Lê*

.

Dịch chuyển từ thứ Bảy sang thứ Ba

Là sự dịch chuyển của thời gian

Nhưng dịch chuyển từ Hà-nội hay Sài-gòn sang Nữu - Oóc

Là sự chuyển dịch của con người

(Con người có thể dịch chuyển đó là phát minh vĩ đại nhất của tôi)

Tôi sẽ dịch chuyển thành một Gã Ăn Mày

Luẩn quẩn quanh các cuộc nhậu

Ngửa tay
Xin từng nhúm Thơ rơi

.
Và hỏi?

(Khi nào là Mất Dấu

Khi nào góc Chợ Đời)
_______________________
           

* - Những danh từ riêng Nguyễn Trọng Tạo Du Tử Lê sớm muộn gì rồi cũng trở thành danh từ chung trong lịch sử Văn Hóa Nghệ Thuật của Dân tộc. Vì vậy trong bài thơ này tôi sử dụng ở thể Danh Từ Chung chứ không phải là thể Danh Từ Riêng. Cho nên không ám chỉ về góc độ cá nhân.


    
thứ bảy 28.03.09

Ladainian

http://thedealmaker.net/insurance-agency-of-the-foothills.html http://beauxpaint.com/safe-co-car-insurance.html http://beauxpaint.com/caravan-insurance-northern-ireland.html http://thepolarcollective.com/who-is-covered-on-your-auto-insurance-policy.html http://toolsofalchemy.com/car-insurance-tpp.html http://toolsofalchemy.com/commercial-vehicle-insurance-bristol.html

Jaylin

http://consultormarinho.com/progressive-auto-insurance-gps.html http://heartsandthoughtsphotography.com/full-coverage-car-insurance-prices.html http://qlingo.com/nissan-insurance.html

Kevrel

Always Always resifehrng to hear a rational answer.

River

Th'ats the best answer of all time! JMHO

Kenelm

It's a It's a plerause to find someone who can identify the issues so clearly

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7291' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.196.13.210' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7291','9gv9vgcrpoclfp2lj1r9ecgj46','0','Guest','0','54.196.13.210','2018-09-21 00:07:27','/a143271/dich-chuyen-cai-day-chai.html')