GIAI ĐIỆU BẠC LIÊU (Đọc Thơ Chúc Mừng Hội Blogs Bạc Liêu)


                        
             
            _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

•-         _ Lời giới thiệu có phần nhạc đệm của bài hát Tình Blogs Nhạc của nhạc sĩ Vũ Đức Quân lời Nguyễn Đức Đát

•-       _   Bài thơ Vắng của thi sĩ Ngọc Yến có phần nhạc đệm của bài hát Mối Tình Thứ Hai nhạc của Vũ Đức Quân phổ thơ Ngọc Yến hòa âm Vĩnh Hà casĩ Huyền Trân

•-     _     Bài thơ Tình Xuân của Luật sư Ngô Minh Sơn có phần nhạc đệm của bài hát Tình Miền Tây nhạc và lời của chính tác giả Ngô Minh Sơn hoà âm Vĩnh Hà ca sĩ Thế Nghĩa

•-   _       Bài thơ Hương Cau Trầu của thi sĩ Hồng Vân có phần nhạc đệm của bài hát  Mưa Chiều nhạc của Trung Kim phổ thơ Hồng Vân hòa âm Vĩnh Hà ca sĩ Lysa

Jacalyn

discussed discussed auto insurance risk exchanges bills car insurance applying online rate cheapest car insurance past three deductible auto insurance offer insurance policy cheap car insurance quote online aftermarket car insurance quotes per day australia bank cheapest auto insurance model repayment other expenses auto insurance cheap ultimate level

Tangie

http://baileyinsuranceagency.net/catholic-insurance.html http://partnerwithpage.com/car-insurance-desoto-mo.html http://luutinhit.com/auto-insurance-sandy-utah.html

Cady

http://belmonttapingtools.com/quote-rate.html

Elouise

http://biddersoutlet.com/acceptance-auto-insurance-albany-ga.html http://creativelyj.net/insurance-in-new-york-state.html

Hallie

http://daurbanjungleradio.net/how-to-get-cheap-car-insurance-canada.html http://drinkingteaintheshower.com/auto-insurance-quotes-for-washington-state.html

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7291' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.196.13.210' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7291','g3i4hqachekr3fru0tdkpglvd7','0','Guest','0','54.196.13.210','2018-09-20 23:12:24','/a143032/giai-dieu-bac-lieu-doc-tho-chuc-mung-hoi-blogs-bac-lieu.html')