TIỄN NGƯỜI BỎ CUỘC CHƠI 


___________________________________________________________
Đọc Thơ:   Thuận Nghĩa

Nhạc đệm: Noracat
___________________________________________

Nguồn :

Rèn Luyện Tâm Thuật Huyền Linh (Phạm Công Thiện)

thuannghia.vnweblogs.com

noracat.vnweblogs.com

______________________________________________________________________

THIẾU VUI BUỒN DƯ MẤY KHOẢNH SÂN CHƠI

thuannghia | 19 February 2009 09:09

 

Rồi một ngày như con Sáo đá

Bài thơ nói được tiếng người

Bài thơ nói:

•-                    - Dạ! em chào anh ạ!

Tôi  khoái cười cũng nói:

•-                     - Sướng mê tơi!

     
Rồi một ngày Bạn Thơ không viết nữa

Bỏ cuộc chơi vì  cạn hết vui-buồn

Bài thơ nói:

•-                    - Thôi em chào anh nhé!

Tôi âu sầu đào huyệt nhớ lên chôn

     
Rồi từ đó Tôi như con Sáo đá

Tập bao lâu không nói được tiếng người

Rồi từ đó thiếu câu chào thân ái

Thiếu vui-buồn dư mấy khoảnh sân chơi!.

    
         
           

MẮC MỚ CHI RỦ NHAU ĐI LẦN LƯỢT*

thuannghia | 24 March 2009 08:46

 

*Mắc mớ chi rủ nhau đi lần lượt
                                      (Độc Hành)

                                        

Mắc mớ chi rủ nhau đi lần lượt

Mà đi mô về mô?

Mà ở mô đến mô?

Ở mô có nước ở mô không có nước

Cái nước cay cay buổi chiều

Cái nước tròn tròn trên má

Cái nước khô khắt rãnh hằn trên khuôn mặt của Mạ

Cái nước thừa đẫm trên vai trần của Ba

Đi mô để thừa

Ở mô là thiếu

Đi mô để dư

Ở mô là hụt

Mắc mớ chi rủ nhau đi lần lượt

(Mắc mớ chi. Thơ không soi được nửa nụ cười)

.

Thì thôi!

Không qua ải

Thì về ải

Ở mô rồi cũng vượt cuộc đời

Đi mô rồi cũng thiếu

Ở mô rồi cũng thừa

Thiếu thừa là vốn liếng

Có-Không là cuộc chơi!

Nước ướt. Khô cũng ướt

Mắc mớ chi rủ nhau đi lần lượt!
   
24.03.09

Cayden

A prcovoative insigh

A prcovoative insight! Just what we need!

Ella

AFAIC th'ats the bes

AFAIC th'ats the best answer so far!

Kindsey

Your cranium must be

Your cranium must be preicottng some very valuable brains.

Lawanda

Real brain power on

Real brain power on dipyals. Thanks for that answer!

Lele

Would it be possible

Would it be possible to manage other accounts as wel.Not only the one thats on my name but also the one of my GF, my mom, etc, because i manage there account and for that i have always to longg.looof.

Dweezil

May 8, 2012 at 4:19

May 8, 2012 at 4:19 pmAfter an earthquake election results as these are, nobody can be prepared in just one day to go into nenitoatiogs. If you want to have results everybody has to shift and slide a bit or more.

Nevaeh

Thanks for spending

Thanks for spending time on the computer (wgrniti) so others don't have to.
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7291' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.196.13.210' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7291','8892ornks13r8pjka3dm764ek5','0','Guest','0','54.196.13.210','2018-09-20 23:08:12','/a142434/tien-nguoi-bo-cuoc-choi.html')