NHỮNG MẢNH GHÉP THỜI GIAN (TN Đọc Thơ Bloger)


__________________________________________________
Thơ : Huỳnh Thúy Kiều
Đọc : Thuận Nghĩa
Nhạc: El Pastor Solitario
__________________________________________________
Nguồn: huynhthuykieu.vnweblogs.com.vn
  
________________________________

Entry Bình  và Đọc Thơ tiếp:
  
- Sóng Sánh Hồn Quê (thơ Phan văn Quang)
    
- Tính Đột Phá Và Khắc Chạm Trong Thơ Đề Một Chữ
Của Vũ Thanh Hoa
___________________________________
02.03.09

MD

Hay quá anh ạ. Phát hiện ra anh TN có giọng đọc thơ thật truyền cảm.
Cám ơn anh.