NGÓN THIÊN THẦN (Thuận Nghĩa Đọc Thơ Bloger)CÒN ĐỦ CHỔ NẰM KHÔNG
Thơ :         Bivi
Người đọc: Thuận Nghĩa
Nhạc đệm: Pianis Noracat
______________________________________

    


   
MƯỜI NGÓN CÒN NGUYÊN
Thơ             : Đami
Người đọc :  Thuận Nghĩa
Nhạc đệm : Pianis Noracat
_____________________________
  
Nguồn:
bivi.vnweblogs.com
dami.vnweblogs.com
noracat.vnweblogs.com

thuannghia

Xin Lỗi và Cảm Ơn!

Gửi anh Đức-Tiên anh Đức Đát Chuông Gió Anh Phan Văn Quang và Mắt nâu Chân dài..
Vì có chút trục trặc nên entry vừa rồi khi nghe được khi không. Thành thật xin lỗi quí anh chị. Giờ đã chỉnh sửa đã nghe được hết. Rất cảm ơn quí vị đến thăm. Và rất hân hạnh đón quí vị đến nghe lần nữa
Thuận Nghĩa

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '7291' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.225.57.230' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7291','e6istr49rlen2vd6nrve39i1k7','0','Guest','0','54.225.57.230','2018-08-15 12:12:00','/a133734/ngon-thien-than-thuan-nghia-doc-tho-bloger/page-6.html')